kvinne undersøker malerier  med lommelykt
Malerikonservator Laura Homer undersøker gaven som nettopp har kommet til Nasjonalmuseet fra Galleri Dobloug.
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Jon Dobloug, eier av Galleri Dobloug, har gitt Nasjonalmuseet en gave på 40 verk av 11 kunstnere. Verkene er av kunstnere Dobloug har et stort hjerte for, og som har vært vist i hans galleri.

Hjerte for kunst og kunstnere

Som jusstudent i Oslo viet Jon Dobloug (f. 1945) seg mer og mer til kunsten. Han brukte tiden sin i museer og gallerier og begynte å drømme om å drive et eget galleri. I 1974 åpnet han Galleri Buttekvern i slektsgården Buttekvern i Brumunddal der hans mor er født. Samtidig var han på jakt etter et gallerilokale i Oslo.

Han fikk tips om ledig lokale i andre etasje i St. Olavsgate 13. Her flyttet han inn på bakrommet og begynte oppussingen av lokalene. 25. april 1975 åpnet Galleri Dobloug med en utstilling viet grafikk av COBRA-kunstnerne Asger Jorn, Karel Appel, Pierre Alechinsky og Corneille.

Besatt av Bendik Riis

Kunstneren Bendik Riis (1911–1988) ble ifølge Dobloug avgjørende for hans eget forhold til billedkunst. I boken «Galleri og andre rier»  skriver Dobloug om de femten første årene av galleri Doblougs historie, her er Riis sentral. Et av kapitlene gir et innblikk i Riis’ liv, kunst, utstillinger og besøk i galleriet. Doblougs første møte med Riis’ kunst var maleriet Kvinne med kam fra ca. 1960. Verket gjorde et dypt inntrykk på den unge jusstudenten.

Bendik ble en slags besettelse. 
Jon Dobloug, i boken «Galleri og andre rier»

Året etter åpningen av galleriet kom en retrospektiv Bendik Riis-utstilling med 30 malerier og 40 tegninger. Riis tilbrakte mye tid i galleriet, av og til sammen med sin søster Valgjerd. Fast på menyen var alltid sitronbrus og Mariekjeks.

Gaven fra Dobloug inkluderer fire verk av Bendik Riis, deriblant Kvinne med kam.

maleri av kvinne som grer håret. blå bakgrunn. gullramme.
Nylig pakket opp: Bendik Riis, «Kvinne med kam», ca. 1960.
Foto: Nasjonalmuseet / Wenche Volle

Iver Jåks

En annen viktig kunstner for Dobloug er Iver Jåks (1932–2007). I 1981 ble kunstnerens første utstilling i Oslo arrangert i Galleri Dobloug.

Gaven fra Dobloug inkluderer fem verk av Jåks, deriblant skulpturene Diskrimineringens påle og verket Jåks selv satte høyt, Begjær? fra 2002.

to skulpturer av reinsdyrgevir
Iver Jåks, «Begjær?», 2002
Foto: Øivind Möller Bakken, Det kongelige hoff

Fremming av tegning og kvinnelige kunstnere

I 1977 viste Galleri Dobloug den første utstillingen viet tegning. Jevnlig fulgte Dobloug opp med tegneutstillinger for å slå et slag for en kunstform han mente fikk for lite oppmerksomhet og anerkjennelse.

Kvinnelige kunstneres synlighet var en annen hjertesak for Dobloug. I 1987 skrev han brev og et innlegg til Karsten Alnæs, Kulturredaktør i Dagbladet, som omhandlet avisens mangelfulle dekning av kvinnelige kunstneres utstillinger. Artikkelen hadde tittelen «Dagbladet og fortielsen av kvinnelige billedkunstnere» og var basert på statistikk fra galleriets utklippsbok. Den kom ikke på trykk i avisen. Det gjorde den derimot i Doblougs egen bok.

Kvinne peker på et maleri av barn i rød shorts
Lena Cronqvists «Pike, pappadukke, mammadukke og gorillaer» fra 1992 er en av verkene som er gitt i gave fra Jon Dobloug.
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Gave på 40 verk av 11 kunstnere

Siden oppstarten i 1975 har Galleri Dobloug representert en rekke sentrale norske og internasjonale kunstnere. Parallelt med galleridrift har Dobloug bygget opp en egen kunstsamling: «Jon Dobloug samling». Denne er hovedsakelig basert på kunstnere og verk vist i galleriet.

Fra denne samlingen har Nasjonalmuseet mottatt en gave bestående av 40 verk av 11 kunstnere:

Miriam Cahn (5 verk). Lena Cronqvist (3 verk), Iver Jåks (5 verk), Roald Kyllingstad (3 verk), Kjell Pahr-Iversen (3 verk), Bendik Riis (4 verk), Bengt Sivesind (3 verk), Ernesto Tatafiore (4 verk), Reidun Tordhol (3 verk), Liv Ørnvall (4 verk) og Håkon Gullvåg (3 verk).

kvinne med forstørrelsesbriller undersøker maleri
Bengt Sivesinds «Bebudelse» blir undersøkt etter ankomst til Nasjonalmuseet.
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Nasjonalmuseet har takket ja til gaven fordi den holder et høyt kunstnerisk nivå og styrker museets representasjonen av sentrale kunstnerskap. Samtidig bidrar den til å fylle hull i samlingen. Nasjonalmuseet arbeider i samspill med kunstnere og gallerier. Gaven fra Dobloug reflekterer ikke bare flotte kunstverk, men også et stykke norsk gallerihistorie. Nasjonalmuseet er også i dialog med Dobloug om å få galleriets arkiv inn i museets samling, fordi vi ser det som et viktig grunnlag for fremtidig forskning og kontekstualisering.

 

Kilder

Jon Dobloug: Galleri og andre rier (Oslo: Forlaget Galleri Dobloug, 1990)