Logoen for Skeivt kulturår 2022. Design: Metric.

I 2022 var det 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge. Dette ble markert og feiret over hele landet under Skeivt kulturår 2022.

21. april 1972 ble paragraf 213, som forbød seksuelle handlinger mellom menn, fjernet fra straffeloven. For å markere dette gikk Nasjonalmuseet, Nasjonalbiblioteket og Skeivt arkiv sammen om initiativet til en nasjonal feiring for å formidle og diskutere skeiv kunst, kultur og historie.

Skeivt kulturår er ikke et år som begynner den 1. januar 2022 og slutter den 31. desember. Det er et år vi på Nasjonalmuseet ser på som et springbrett for videre arbeid med utstillinger og forskning med en normkritisk holdning i årene framover. Gjennom programmet skal vi høste nye erfaringer og slippe ny kunnskap til, vi skal leke med nye fremgangsmåter og utvide vår egen formidlingspraksis.

Vi oppfordrer kunst- og kulturaktører i hele landet til å delta i feiringen med arrangementer, utstillinger, seminarer, forestillinger, konserter m.m. Alle prosjektene gjennomføres av hver enkelt aktør, innenfor egne rammer og budsjetter.

Inkluderer mer enn seksualitet

Skeive, mangfoldige og provokative fortellinger og ideer er viktige for vår kreativitet, toleranse og utvikling. Skeivt omfatter mer enn seksualitet. Det handler om å skape seg frisoner, rom for å være hvem du vil, utfordre normer og kanon.

Historien om det skeive Norge

Det skeive blikket på oss selv og verden lar nyanser og nytt mangfold komme til syne.  Skeive har levert avgjørende bidrag til vår felles kultur, og kjempet for en åpenhet hele samfunnet nyter godt av. Men historien om det skeive Norge er enda ikke skrevet, og fortsatt vet vi for lite om vår skeive kultur og historie.

I anledning 50-årsmarkeringen for avkriminalisering av homofili i Norge vil Nasjonalbiblioteket, Nasjonalmuseet og Skeivt arkiv gå gjennom institusjonenes arkiver og samlinger for å forstå hvilke gjenstander og dokumenter som forteller landets skeive historie.

Gjennom jubileumsåret vil hele Norge fylles med aktiviteter, utstillinger og arrangementer som ser på kunst og kultur med et skeivt blikk.

Kamp, frihet og feiring

Som en del av arbeidet med markeringen, har Nasjonalmuseet i samarbeid med Metric Design produsert visuelt uttrykk for Skeivt kulturår. Logoen er en hånd som på ulike måter uttrykker kamp, frihet og feiring. Den visuelle pakken er tilgjengelig fra i dag, og kan fritt benyttes av alle aktører som ønsker å knytte seg til markeringen.

Her finner du logo og verktøykasse

(Merk: Brandpad-området hvor filene lastes ned fungerer aller best på desktop. Det er ikke tilrettelagt for telefoner)

Har du spørsmål eller vil du vite mer?

Bli med i Skeivt kulturårs Facebook-gruppe. Her kan alle som ønsker å bli med diskutere planer, møtes og utveksle ideer. Velkommen!

 

Den visuelle pakken inneholder ulike varianter av logoen som kan brukes fritt: