Inger Sitters «Lek» (utsnitt) fra 1968 er en av de nyeste tilskuddene til Nasjonalmuseets samling.

Hvert eneste år kommer det hundrevis av nye verk inn i Nasjonalmuseets samling. Her er noen smakebiter fra det som ble innlemmet sommeren 2021.

Fire skulpturer av Per Inge Bjørlo

Per Inge Bjørlo (f. 1952) er en sentral kunstner i norsk kunsthistorie, og representert i  Nasjonalmuseet blant annet gjennom installasjonen Indre rom V. Målet, som kom inn i museet i forbindelse med åpningen av Museet for samtidskunst i 1990. Ønsket har vært å supplere samlingen med verk som gjenspeiler Bjørlos senere fase, nå representert ved disse fire skulpturene:

To bildevever av Brit Haldis Fuglevaag

Brit Haldis Fuglevaags tepper har en eksperimentell materialbruk men veves med tradisjonelle teknikker. Fuglevaag vever med materialer hun har funnet. Hun sanker tau og andre materialer som reker opp i fjæra, og gjenskaper det til kunstverk. Hennes kunstpraksis er undersøkende, miljøpolitisk og resirkulær, og hun har siden 1970-årene fremmet tekstilkunsten som en aktuell og eksperimentell kunstform.

Fuglevaags to bildevever er relevante for Nasjonalmuseet både i sammenheng med samtidskunst og kunsthåndverk. Bildevevene er utstilt på Kunstnerforbundet til og med 12.9.21.

Stolen «Ecco» av Møre Designteam

Møre Designteam (Jan Lade, Svein Asbjørnsen og Svein Leirdal) ble etablert i Sykkylven i 1970. Gjennombruddet kom allerede samme år da deres stolserie «Ecco» vant førstepremie i konkurransen til Bransjerådet for Møbel- og Innredningsindustrien. Stolserien var den aller første i sitt slag som tok i bruk såkalt kaldskumpolstring festet direkte til stålrørene. Den skilte seg radikalt ut fra samtidens norske produksjon. Konstruksjonsideen bak «Ecco» var å dele sete og rygg, noe som både ga fjæring og mulighet for å ha avtakbare og vaskbare trekk rundt rørkonstruksjonen.

«Ecco» ble nylig avduket og utstilt i Sykkylven i forbindelse med turnéen Norge rundt med Nasjonalmuseet.

Designer Svein Asbjørnsen og Ecco-stolen under avdukingen i Sykkylven 27. juni.
Foto: Nasjonalmuseet

Tre verk av Aage Storstein

Aage Storstein har blitt kalt «billedbyggeren i norsk kunst» og «Norges eneste kubist». Om det siste utsagnet ikke holder helt vann, er han likevel en av de norske kubistene som har vært sterkest inspirert av Pablo Picasso.

De tre verkene som er innkjøpt har stor bredde, og representerer Storstein både som stram billedbygger, spontan penselfører og collagekunstner.

Maleri av Inger Sitter

Inger Sitter, «Lek», 1968. © Sitter, Inger/BONO
Foto: Grev Wedels Plass Auksjoner

På 1960-tallet ble Inger Sitter sterkt påvirket av den abstrakte ekspresjonismen. Inspirert av blant andre Willem de Kooning begynte hun å jobbe med brede, flytende strøk. Resultatet var et spontant, ekspressivt formspråk. Et av bildene fra denne perioden er nå innkjøpt av museet: Lek fra 1968.

To tekstiler av Elisabeth Haarr

Elisabeth Haarr (f. 1945) har et sterkt politisk engasjement. Hun er en av 68-generasjonens kunstnere som skapte et formspråk for det politiske, feministiske og antiautoritære i tekstilkunsten. Hennes bildevever fra 1970-årene er kunstneriske protester og aksjoner hvor bilder, slagord og paroler setter saker som kvinnekamp og likestilling på agendaen.

Begge de nyinnkjøpte teppene er fra Festspillutstillingen 2021 og bidrar til en aktuell og oppdatert representasjon av Haarrs kunstverk i Nasjonalmuseets samling.