Mens mange av nasjonalskattene flyttes inn i det nye museet, reiser andre ut på turné.

Jobber ... Jobber ...

Vi møter sikkerhetsrådgiver Karin Fagersand i et halvtomt Nasjonalgalleri. Hun viser oss hvor mange av nasjonalskattene hang – og hvor ett av dem ble stjålet. I det nye Nasjonalmuseet er det ekstra sikkerhet rundt noen av maleriene, kan hun fortelle. Eller kan hun det? Noe av flyttelasset må man være ekstra forsiktig med. Tekstilkonservator Eva Düllo har kontrollen når et av Nasjonalmuseets uvurderlige gjenstander varsomt flyttes over i flyttekassen. Og mens mange av nasjonalskattene flyttes inn i det nye museet, reiser andre ut på turné.