Flytting og åpning av et nytt nasjonalmuseum innebærer et stort press, og det overordnede ansvaret ligger hos direktør Karin Hindsbo. Men hva gjør egentlig en direktør for et Nasjonalmuseum?

Jobber ... Jobber ...

Et av samlingens mest verdifulle kunstverk flyttes ut av Kunstindustrimuseet, og Marie Benjaminsen Sheehan forlater sin elskede arbeidsplass for godt. Hva vil den nye hverdagen bringe? Det knytter seg store forventninger til åpningen av det nye Nasjonalmuseet. Presset er stort, og det overordnede ansvaret ligger hos direktør Karin Hindsbo. Men hva gjør egentlig en direktør for et Nasjonalmuseum? Det er ikke bare kunstverk som skal flyttes og passe inn i det nye Nasjonalmuseet, også de ansatte skal finne seg til rette. Flytteprosessen er en stor kabal som skal gå opp. Og kunstverk som er uvurderlige og vanskelige å flytte, har kanskje mer til felles med mennesker enn man skulle tro?