Nasjonalmuseet – Arkitektur
Foto: Nasjonalmuseet / Ina Wesenberg

Museet er stengt for besøkende, men Studiesalen er open etter avtale fra 17. august.

Det er oppdaga setningsskadar i bygningen som husar Nasjonalmuseet – Arkitektur på Bankplassen 3. Det er den eldste delen av bygningsmassen som har fått skadar.

Statsbygg, som har ansvar for bygget, skal i gong med utbetringsarbeid. Rehabiliteringsarbeidet krev stabilt varmt vêr. Arbeidet startar etter påske og skal etter planen vere ferdig hausten 2023.

Nasjonalmuseet – Arkitektur vere stengt, men Studiesalen vil være open etter avtale. Det vil dessverre ikkje vere mogleg å leige lokale i bygget under rehabiliteringsperioden.