Vincent Stoltenberg Lerche, « Kardinal» (utsnitt), 1870
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

I forbindelse med utstillingen «Harriet Backer. Hvert atom er farge» i Lyshallen 29.9.23–14.1.24, gjøres det midlertidige endringer i rom 51, som er viet Harriet Backers kunst.

Utstillingen «Harriet Backer. Hvert atom er farge» er et samarbeid mellom Nasjonalmuseet og Kode i Bergen. I februar reiser utstillingen videre til Nationalmuseum i Stockholm, Musée d'Orsay i Paris og Kode, før verkene kommer tilbake til Nasjonalmuseet sommeren 2025.

Scener fra livet

Fram til 2025 kan publikum oppleve sjangermalerier i rom 51. Sjangermalerier ble svært populære i Skandinavia på 1850-tallet. De ser ofte ut som om de er hentet fra dagliglivet, men det er kunstneren som skaper situasjonene og historiene som fortelles. Maleriene viser små og store hendelser, ofte med et moralsk innhold som formidler sin tids verdier.