Munch-rommet i Nasjonalmuseet
Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

I september 2026 inviteres konservatorer, forskere og kuratorer fra hele verden til Oslo, som er valgt som vertsby for den internasjonale konferansen ICOM-CC.

I løpet av et drøyt tiår har det blitt investert stort i kunst, kulturarv og bevaring av kulturarven i Oslo. Byen har fått et nytt nasjonalmuseum, et nytt Munch-museum og om noen år åpner det nye Vikingtidsmuseet.  

I tillegg til å være arenaer for publikums møter med kunst og kultur, skaper de nye museene rom for forskning og ny kunnskap. De har også bidratt til å sette Oslo på kartet som en viktig kulturdestinasjon.    

Det er en bredt sammensatt nasjonal organisasjonskomité som i 2026 arrangerer konferansen i samarbeid med International Council of Museum – Committee for Conservation (ICOM-CC). Hovedprogrammet foregår i Oslo, og konferansen arrangerer faglige besøk til flere deler av landet. 

Konferansen gir den norske kulturarvsektoren mulighet til å dele utviklingslinjer og framskritt i konserveringsfeltet med internasjonale kollegaer.   

Om konferansen

Opptil 1 000 deltagere fra hele verden ventes til konferansen i Oslo. Her blir det rom for å utveksle erfaringer, ideer og kunnskap i form av teknologiske nyvinninger, foredrag og mye mer.

Den nasjonale arrangementskomiteen har representanter fra Bergen, Trondheim, Tromsø, Alta, Karasjok, Kautokeino og Oslo.  

Du kan lese mer om konferansen her

Velkommen til Oslo i 2026 

Jobber ... Jobber ...