Foto av verk
Nellie Jonsson, «Tabelras», 2023 © Jonsson, Nellie/BONO
Foto: Nasjonalmuseet / Ina Wesenberg

Nasjonalmuseet og Innkjøpsfondet for norsk kunsthåndverk har kjøpt til sammen syv verk fra «Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling 2023» til museets samling.

Utstillingen er den største årlige mønstringen av samtidskunsthåndverk fra Norge og har som mål å ta pulsen på dagens materialbaserte kunst. 

Innkjøpsfondet er en årlig bevilgning fra Kulturdepartementet til innkjøp av norsk kunsthåndverk. Bevilgningen til innkjøp deles mellom Nasjonalmuseet, Vestlandske Kunstindustrimuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

Corrina Thornton

Videoverket Slice er del av en serie som følger prosessen i det å bli mor. Med utgangspunkt i personlige opplevelser, håper Corrina Thornton at videoen kan bidra til å sette ord på problemer i samfunnet knyttet til fødsel, barsel, morskap og omsorg. De små glimtene inn mot det personlige, åpner for at andre kan dele sine erfaringer og stille spørsmål ved disse tingene.

Thornton mottok Norske Kunsthåndverkeres debutantpris 2023 for videoverket.

Verket er kjøpt av Nasjonalmuseet. 

Nellie Jonsson

Nellie Jonssons verk er et nikk til det fine porselenet som kun brukes i spesielle anledninger. Under et festmåltid er det gjerne fokus på maten og det hyggelige samværet. Men senere i livet er det ofte de oversett objektene, som det gamle porselenet, som vekker minner og stemninger til live. 

Verket er kjøpt inn av Innkjøpsfondet. 

Nellie Jonsson, «Tabelras», 2023 © Jonsson, Nellie/BONO
Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

Marianne Moe

«Jeg ser vannet fra ateliervinduet. Husene i fjellsiden speiler seg i den blanke flaten. Det flimrer, et lysspill som dirrer. Jeg ser på vannet og speilingene uendelig lenge, og jeg prøver å fange øyeblikket. I atelieret blander fargene seg inn i filten til et indre flimmerbilde», skriver Marianne Moe i utstillingskatalogen om sitt verk.

Verket er kjøpt av Nasjonalmuseet.

Foto av verk
Marianne Moe, «Blått flimmer», 2022 © Moe, Marianne/BONO
Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

Sigurd Bronger

Hvordan opplever vi funksjonen til en eske uten innhold? Det er dette som trigger Sigurd Bronges nysgjerrighet. Særlig er han interessert i tomrommet i esken. Bronger vil gi den ny funksjon i en ny kontekst. Den fjærbelastede festemekanismen er spesialtilpasset esken og lar den bli båret av en kropp. Et viktig prinsipp er likevel at objektet ikke alltid behøver å bæres, men at det er et selvstendig objekt i rommet.

Verket er kjøpt av Innkjøpsfondet. 

Karin Forslund

Verket handler om forventninger vi har til et materiale. Det er laget av samme materiale som et drikkeglass, ingenting er lagt til. Når blandingsforholdet i oppskriften endres, påvirkes også glassets egenskaper på et kjemisk nivå. Påvirket av høy temperatur og trykk, reagerer materialet med sin egen vilje. Det beveger og forskyver seg, transformeres og utvides, og resultatet kan hverken beregnes eller kontrolleres.

Verket er kjøpt av Innkjøpsfondet. 

Foto av verk
Karin Forslund, «Pink Matter III», 2022 © Forslund, Karin/BONO
Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

Ingrid Becker

En flettet beholder oppstår i møtet mellom hva Ingrid Becker ser for seg og hvordan materialet oppfører seg. Det er som to viljer som lærer hverandre å kjenne, åpner seg opp for hverandre, kveiles sammen og blir til ett.  

Verket er kjøpt av Innkjøpsfondet. 

Bilde av flettet verk
Ingrid Becker, «Coil 2», 2023 © Becker, Ingrid/BONO
Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen