Mann står på skipsdekk og peker mot land
Christian Krohg, «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» (utsnitt), 1893
Foto: Nasjonalmuseet

Christian Krohgs maleri «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» er ikke kansellert av Nasjonalmuseet. Nå skal maleriet vises i Nasjonalmuseet de neste fire ukene.

Et sitat fra Nasjonalmuseets samlingsdirektør i lørdagens Aftenposten, der hun omtaler Christian Krohgs maleri Leiv Eiriksson oppdager Amerika som «kolonialistisk» har satt i gang en diskusjon om kansellering.

Högkvist har beklaget formuleringen.

Verken dette eller andre verk har blitt fjernet av ideologiske eller politiske grunner.

– Det har aldri handlet om kansellering eller ideologiske motiver. Den slags holder ikke Nasjonalmuseet på med. Å lage en samlingspresentasjon av en samling på over 400.000 gjenstander handler om valg. Krohg er en av norsk kunsthistories mest betydelige kunstnere og i samlingspresentasjonen er han representert med 13 malerier, så han er altså langt ifra kansellert av oss, sier Karin Hindsbo, direktør ved Nasjonalmuseet.

Leiv Eiriksson oppdager Amerika ble vist i flere år i trappehallen i Nasjonalgalleriet, men har aldri vært en del av samlingspresentasjonen som sto klar da det nye Nasjonalmuseet åpnet 11. juni 2022.

– Vi synes det var andre verk av Krohg som var mer interessante å både vise og diskutere akkurat nå til åpningen av det nye Nasjonalmuseet enn dette, blant annet sentrale verk som Albertine i politilegens venteværelse og Kampen for tilværelsen. Det er altså nøye overveide og kuratoriske begrunnelser som ligger bak at Leiv Eiriksson oppdager Amerika per nå ikke er en del av samlingsutstillingen i Nasjonalmuseet, sier Hindsbo.

Likevel er det i dag besluttet å vise Leiv Eiriksson oppdager Amerika i fire uker i Nasjonalmuseets første etasje, bak Vestibylen ved inngangen til utstillingene.

– Nasjonalmuseet ønsker debatt om kunst og vår samling – og vi skal reflektere tiden og samfunnet vi lever i. Når vi ser engasjementet rundt Leiv Eiriksson oppdager Amerika, tenker vi det vil være opplagt å vise verket for publikum i en begrenset periode. Slik kan alle komme innom å gjøre seg opp sin egen mening og sine refleksjoner rundt verket, sier Hindsbo.

Leiv Eiriksson oppdager Amerika vises i Nasjonalmuseets første etasje fra og med tirsdag 21. februar til og med søndag 19. mars (se åpningstider her). Visningen vil etter hvert følges av enkelte formidlings- og debattarrangementer.

Samlingspresentasjonen i det nye Nasjonalmuseet er spredt over to etasjer, cirka 10.000 kvadratmeter og 86 rom. Totalt vises rundt 6 500 verk fra Norges største samling av kunst, arkitektur og design – fra oldtiden fram til i dag.

Malerier som ikke vises, oppbevares trygt i magasiner for å ivaretas for ettertiden, forskes på og lånes ut. Dette er en del av Nasjonalmuseets samfunnsoppdrag.