Kitty Kielland, «Studie fra Kvianes på Ogna, Jæren», 1878.
Foto: Nasjonalmuseet

Få områder i Norge er like tett forbundet med billedkunsten som Jæren. Kystlandskapet sør for Stavanger har til og med fått et eget kunsthistorisk begrep: Jærmaleriet.

Denne ruten er markert i sort i kartet under. Åpne kartet i nytt vindu ved å klikke på ikonet oppe i høyre hjørne.

Kitty Kielland var blant de første kunstnerne som fattet interesse for Jæren. Kielland vokste opp i Stavanger, men reiste til Tyskland for å studere med Hans Gude, og ble del av et norsk kunstnermiljø i München. Det var under et besøk i hjemtraktene i 1876 at hun malte sine første skisser fra Jæren. «De kan tro jeg har sett mageløs natur ude paa Jæderen», skrev hun begeistret til sin kollega Eilif Peterssen i München.

Grå himmel og myrlandskap
Kitty Kielland, «Torvmyr på Jæren», 1882
Foto: Nasjonalmuseet / Jaques Lathion

I de langstrakte strendene og torvmyrene på Jæren fant Kielland de uspektakulære motivene hun lette etter. Dette var motsatsen til de dramatiske fjelltoppene og fossefallene som norske kunstnere i generasjonene før henne hadde oppsøkt.

Kielland vendte blikket ned mot bakken, mot sand, gresstuster, lyng og myr. Senere ble maleriene hennes mer stemningsladede, men hun fant stadig nye motiver på Jæren, og vendte tilbake tiår etter tiår.

Fra 1878 fikk Kielland selskap av kunstnere som Nikolai Ulfsten og Frits Thaulow, og i tiårene rundt århundreskiftet fulgte flere generasjoner kunstnere som gjorde Jærlandskapet til sitt eget. Hva er det ved dette landskapet som har gjort det til et valfartssted for kunstnere?

Kanskje tiltrekningskraften best oppsummeres av Kitty Kiellands bror, forfatteren Alexander Kielland: «Enhver klodrian kan beundre Hardanger, men kom til Jæderen, her har vi natur for viderekomne».