Anita Kongssund

Forskningsarkivar

Avdeling:

Samling

Arbeidsområder

  • Dokumentasjonsarkivet. Forsker på materiale fra egne arkivsamlinger, med Nasjonalgalleriets arkiv og historikk som spesiale.

Ekspertise