Ann Kristin Sørli

Kurator formidling

Arbeidsområder

  • Kurator formidler på Åpningsutstillingen Jeg kaller det kunst
  • Team Nettverk (museums-, galleri-, og skolenettverk) 

Ekspertise

  • Samtidskunst
  • Pedagogikk