Asli Kural Dahl

Seksjonsleder magasin og logistikk

Arbeidsområder

  • Leder for seksjon magasin og logistikk med personal-, økonomi og fagansvar.
  • Utvikling og implementering av prosesser og rutiner for å effektivisere arbeidsflyten i seksjonen.
  • Overordnet ansvar for flytting av Nasjonalmuseets kunstsamling til det nye bygget.

Ekspertise

  • Mag.art. i kunsthistore med bakgrunn som registrar og utstillingskoordinator.
  • Utvikling og strukturering av prosesser.