Birgitte Sauge

Seniorkurator samling og utstilling

Avdeling:

Samling

Arbeidsområder

  • Team Arkitektur,
  • Team 1945 frem til i dag
  • Tekstredaksjonen i samlingspresentasjonen

Ekspertise

  • Arkitekturhistorie
  • Forskningsfelt er arkitektkonkurranser, digitale medier og digitalt skapt arkitektur