Cynthia Osiecki

Kurator

Avdeling:

Samling

Arbeidsområder

  • Team Eldre og moderne
  • Team Frem til 1870.
  • Team  Blindsone (koordinator)

Ekspertise

  • Eldre kunst til 1800 
  • Gamle mestere og skulptur. Spesialitet på migrasjon av nederlandske kunstnere til Skandinavia og Nord-Tyskland på 15- og 1600-tallet