Ellen Johanne Lerberg

Seniorkurator formidling

Arbeidsområder

  • Team Samlingsformidling
  • Arbeider med norsk og internasjonal kunsthistorie gjennom foredrag, omvisninger, utstillinger, samlingsarbeid, artikler og bøker

Ekspertise

  • Norsk bildekunst fram til 1940
  • Italiensk bildekunst fra barokk
  • Eldre kvinnelige kunstnere