Elsebet Kjerschow

Seniorrådgiver samlingspresentasjonen

Avdeling:

Samling

Seksjon:

Prosjektledelse

Arbeidsområder

  • Seniorrådgiver samlingspresentasjonen
  • Prosjektleder for utstillinger, leder for utlånskomiteen

Ekspertise

  • Utstillingsproduksjon, kunstutlån nasjonalt og internasjonalt, komplekse kulturprosjekter, billedkunst 1850 - 1930. Cand. philol., konservator NMF