Guro Koksvik Lund

Magasintekniker

Arbeidsområder

Ekspertise

Utdannet arkeolog.

M.A. i kulturminneforvaltning i tillegg til erfaring fra samlingsforvaltning i museum, deriblant revisjonsarbeid.