Guro Koksvik Lund

Registrar flytteprosjekt

Arbeidsområder

Registrar i flytteprosjektet med ansvar for å planlegge, koordinere og holde oversikt over transporter av museets kunstsamling under flytting til det nye bygget.

Ekspertise

Utdannet arkeolog.

M.A. i kulturminneforvaltning i tillegg til erfaring fra samlingsforvaltning i museum, deriblant revisjonsarbeid.