Jenny Bull Tuhus

Seksjonsleder publikumsopplevelse

Arbeidsområder

Ledelse av seksjon publikumsoppleelse, personnalledelse og faglig oppfølging av seksjonens ansvarsområde.