Jon Geir Placht

Prosjektdirektør bygg og brukerustyr

Avdeling:

Åpning 2022