Karette Marie Wang Sandbu

Seniorrådgiver organisasjonsutvikling

Arbeidsområder

Organisasjonsutvikling, strategi, lederutvikling og -veiledning, prosessutvikling, servicekonsept, beredskap, prognoser og analyser.

Ekspertise

Organisasjonspsykologi og ledelse