Kari Skytt Andersen

Seksjonsleder

Seksjon:

Konservering

Arbeidsområder

  • Leder for seksjon konservering, representant i innkjøpskomiteen og utlånskomiteen

Ekspertise

  • Konservering av nye kunstformer, Kunstnersamarbeid. Pågående forskningprosjekt på roller og fagspesialisering i museene.