Karianne Ommundsen

Kurator formidling

Arbeidsområder

  • Team undervsining
  • Team kunstbasert formidling
  • Temporære utstillinger og prosjekter

Ekspertise

  • Master i kunsthistorie
  • Master i billedkunst
  • Moderne kunst og samtidskunst
  • Film og videokunst
  • Forholdet mellom kunst og arkitektur