Lise Iversen Benton

Magasintekniker

Arbeidsområder

  • Registrar i flytteprosjektet med ansvar for å planlegge, koordinere og holde oversikt over transporter av museets kunstsamling under flytting til det nye bygget.
  • Ansvar for håndtering, magasinering, pakking, forflytting og registrering av museets kunstsamling.

Ekspertise

Kunsthåndtering.