Magnus Bognerud

Fagrådgiver digital samlingsforvaltning

Arbeidsområder

  • Dokumentasjon av alle prosesser som angår museets samlinger.
  • Forskning og utviklingsprosjekter på områdene digital samlingsforvaltning / digital kunsthistorie.

Ekspertise

Dokumentasjon, samlingsforvaltningsstandarder, samlingsforvaltningssystem, katalogisering, informasjonsutveksling, kunnskapsorganisering