Mari Sørgulen Evensen

Konservator – gjenstandskonservator

Seksjon:

Konservering

Arbeidsområder

  • Gjenstandskonservator med ansvar for bevaring av gjenstandene i Nasjonalmuseets samlinger.

Ekspertise

  • Metaller og moderne materialer. Erfaring med flytting av museumsgjenstander, samlingsrevisjon, forbyggende konservering, utstillingsarbeid og montering.