Marianne Yvenes

Redaktør kunstfaglige publikasjoner

Arbeidsområder

  • Team kunstfaglige publikasjoner (koordinator)
  • Utarbeider og iverksetter museets plan for kunstfaglige publikasjoner

Ekspertise

  • Cand.philol. Kunsthistorie, UiO