Mariken Kramer

Kurator formidling

Arbeidsområder

  • Team Kunstbasert
  • Team undervisning

Ekspertise

  • Utdannet billedkunstner.
  • Formidling med vektlegging på det kunstnerdrevede
  • Tilrettelegger opplegg spesielt rettet mot skoleklasser, barn og unge