Mirjam Liu

Konservator – malerikonservator

Seksjon:

Konservering

Arbeidsområder

  • Malerikonservator med ansvar for konservering av Nasjonalmuseets malerisamling.

Ekspertise

  • Ikke-invaderende undersøkelsesmetoder, maleri, prosjektstyring og konservering av malerier. undervisning og fagfellevurdering av konserveringsartikler. Publikasjoner se Cristin.