Møyfrid Tveit

Kurator samling og utstilling

Avdeling:

Samling

Arbeidsområder

  • Team Eldre og moderne (koordinator)
  • Team Driftsteam grafikk og tegning
  • Team 1870–1960

Ekspertise

  • Eldre og moderne kunst før 1920, med hovedvekt på grafikk og tegning, spesielt innen norsk kunsthistorie