Nina Frang Høyum

Programmeringsansvarlig

Arbeidsområder

Utstillingsprogram.

Ekspertise

Utstillingsprogrammering, utstillingsproduksjon, tverrfaglige prosesser, samarbeid nasjonalt/internasjonalt