Olaug Røsvik Andreassen

Registrar langtidsutlån

Arbeidsområder

  • Registrar for langtidsutlån med ansvar for å koordinere behandlingen av nye forespørsler og følge opp eksisterende langtidsutlån.
  • Ansvar for museets eldre langtidsutlån, tidligere kalt deposita, fra Kunstindustrimuseet, Nasjonalgalleriet og Museet for Samtidskunst, samt retrospektiv dokumentasjon av dette.

Ekspertise

M.A. i kunstantropologi og Ph.D. i sosialantropologi.