Øystein Ustvedt

Kurator

Avdeling:

Samling

Arbeidsområder

  • Team 1870–1960 (koordinator)
  • Team Eldre og moderne
  • Team Moderne og samtidskunst

Ekspertise