Petter Stewart-Baggerud

Seniorrådgiver design og merkevare

Arbeidsområder

Designledelse for Nasjonalmuseets visuelle identitet, designsystem og helhetlige publikumsopplevelse.