Salme Vanhanen

Konservator - tekstilkonservator

Seksjon:

Konservering

Arbeidsområder

  • Prosjektmedarbeider tekstil 

Ekspertise

  • Stilhistorie, drakt og montering.