Satiness Eisele

Konservator - malerikonservator

Seksjon:

Konservering

Arbeidsområder

  • Malerikonservator med ansvar for konservering av Nasjonalmuseets malerisamling.

Ekspertise

  • Eldre og Moderne Kunst, panelmaleri, preventiv konservering samt formidling av fagfeltet. Publikasjoner se Cristin