Simone Tosca

Konserveringstekniker

Seksjon:

Konservering

Arbeidsområder

  • Konserveringstekniker med ansvar rammetekniske løsninger

Ekspertise

  • Rammebygging konserverings hensyn.