Talette Rørvik Simonsen

Forsknings- og utviklingsansvarlig

Arbeidsområder

  • Ansvarlig for nasjonale og internasjonale samarbeider om forskning, og kontakt med eksterne forskningsmiljøer.
  • Helhetlig strategisk planlegging og utvikling av Nasjonalmuseets FoU-arbeid.
  • Rapportering og synliggjøring av FoU-arbeid og forskningskompetanse i museet.
  • Gjennomføre tiltak for å heve intern forskningskompetanse.
  • Initiere søknadsprosesser for eksterne forskningsmidler.
  • Samarbeider med direktøren, ledergruppen og fagpersoner i museet, med en rådgivende og koordinerende for FoU-feltet. 

Ekspertise