Talette Rørvik Simonsen

Forsknings- og utviklingsansvarlig