Victoria Bugge Øye

Kurator

Avdeling:

Samling

Arbeidsområder

  • Team Arkitektur
  • Team Blindsone

Ekspertise

  • Samtidsarkitektur og nyere historie
  • Bakgrunn som fotograf og er utdannet innen kunsthistorie, digitale medier og BFA i Photomedia