Vidar Ibenfeldt

Fotoarkivar / digital bildebehandler

Seksjon:

Foto

Arbeidsområder

Ansvarlig for museets analoge og digitale fotoarkiv. Digitalisere, katalogisere og arkivere i bildedatabasen Fotoweb/Fotostation. Digital bildebehandling.  Distribuere bilder fra arkiv til interne og eksterne kunder. Gjøre museets fotoarkiv digital tilgjengelig  gjennom bildedatabasen Fotoweb, MuseumPlus og samlingsøket på nett.

Ekspertise

Digital Asset Management (DAM), digital bildebehandling, avansert fargestyring, kalibrering, database administrator.