Vilde Dalåsen

Konservator - malerikonservator

Seksjon:

Konservering

Arbeidsområder

  • Malerikonservator med ansvar for konservering av Nasjonalmuseets malerisamling.

Ekspertise

  • Ikke-invaderende undersøkelsesmetoder, utstillingsarbeid,  norsk kunst fra 1850-1930. For publikasjoner, se Cristin.