Wenche Volle

Seniorkurator

Avdeling:

Samling

Arbeidsområder

  • Team Moderne og samtidskunst
  • Driftsteam Grafikk og tegning
  • Team 1870–1960

Ekspertise

  • Moderne og samtid med spesialfelt grafikk og tegning
  • Eldre og moderne i SU fra 1850–1950