Yngvill Sjöösten

Seksjonsleder prosjektledelse

Avdeling:

Samling

Seksjon:

Prosjektledelse

Arbeidsområder

  • Seksjonsleder, prosjektleder for utstillingsprosjekter