Erik Werenskiold, «Illustrasjon til Jonas Lie "Familien på Gilje» (utsnitt), København, 1903 -1904
Foto: Nasjonalmuseet / Dag A. Ivarsøy

 

Utstillingen «Mitt liv! Mitt valg?» viser et utvalg av Erik Werenskiolds tegninger til Jonas Lies roman «Familien på Gilje» sammen med nye verk av samtidskunstnerne Hanne Lydia Opøien Figenschou og Gelawesh Waledkhani.     

I disse tekstene møter du ulike perspektiver på utstillingens tematikk. Tekstforfatterne trekker paralleller og undersøker hvordan  «Familien på Gilje» er aktuell i dag, sett fra sitt ståsted. 
 
Shazia Majid - Kvinner i vår tid
Majid bruker sin egen familiehistorie som inngang til å fortelle om innvandring og integrering fra et feministisk perspektiv. Hun trekker paralleller mellom innvandrerkvinner og kvinnene i «Familien på Gilje. 

Ask Kilstad-Stenseth - Se meg slåss, se meg gråte, se meg le, la meg våge 
Stenseth-Kilstads personlige og poetiske tekst gir et innblikk i hvordan det er å ta valg som strider mot normen, og det å være prisgitt andres blikk og fordommer. Å stå i det å være seg selv. 
 
Cathrine Jacobsen – Å tegne en tekst 
Jacobsen skriver om forholdet mellom tekst og bilde. Hun trekker frem et utvalg av Werenskiolds illustrasjoner. Flere av disse illustrasjonene er del av utstillingen. 

Pinar Tank - Fra Familien på Gilje til de syrisk-kurdiske kvinnenes kamp for selvstyre
Tank gir oss et innblikk i kvinnelige soldaters kamp i de syrisk-kurdiske områdene, og trekker paralleller mellom deres valg og valgene kvinnene i «Familien på Gilje» står ovenfor.

 

Dunya Mina Yosufzani – Kunsten å være kvinne
Yosufzai gir oss et personlig innblikk hvor hun trekker paralleller mellom utstillingen «Mitt liv! Mitt valg?», kjente kvinneskikkelser i litteraturen og kvinners sitasjon i Afghanistan under Taliban.

 

Tekstene gir uttrykk for tekstforfatterenes meninger.