Nasjonalmuseet arrangerer kurs, konferansar, seminar og foredrag med forskning- og formidlingssiktemål. Her kjem aktuelle tilbod.