Nasjonalmuseet er medarrangør på konferansen ART IS DOING i Stavanger kunstmuseum 27. oktober.

Torsdag 27. oktober 2022 arrangerer Stavanger kunstmuseum, MUST, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og Modern Art Oxford konferanse i Stavanger med fokus på kunst og kreativ læring hos barn og unge.

Om konferansen

Konferansen arrangeres i forbindelse med utstillingen Ruth Asawa – Citizen of the Universe.

Målet med konferansen er å belyse kunstfagets betydning. Hvorfor er kunstfag viktig? Kan kunstfagene bidra til et bedre utdannelsesforløp og gjøre den enkelte bedre rustet til å takle framtidens oppgaver? Hvor står kunstfaget i skolen i dag?

Konferansen vil belyse disse og flere aktuelle spørsmål i lys av internasjonal forskning og med Ruth Asawas kunstneriske praksis som bakteppe og inspirasjon.

Ruth Asawa (1926-2013) regnes som en av modernismens viktigste fornyere av skulptursjangeren. Mest kjent er hun for sine ståltrådskulpturer som henger fra taket og danner installasjoner i rommet. I dag er hennes hengende ståltrådskulpturer representert i de største museene i USA. Utstillingen er laget i samarbeid med Modern Art Oxford og er den første museumsutstillingen med hennes arbeider i Europa.

Asawa så verdien av å eksponer barn for kreative fag i skolen lenge før det var vanlig. Hun vektla nærheten mellom kunsten og livet og viet store deler av sin karriere til å arbeide med undervisning.

Nettopp fokuset på kreativ læring var noe av bakgrunnen for at vi i 2017 startet arbeidet med å få realisert den kommende utstillingen. 

Les mer om konferansen og foredragsholderne her.