Illustrasjonen er en arbeidsskisse som viser hvordan biblioteket kan bli. Arkitekt: Kleihues + Schuwerk
Illustrasjonen er en arbeidsskisse som viser hvordan biblioteket kan bli. Arkitekt: Kleihues + Schuwerk
Foto: (Utsnitt) Illustrasjon: MIR kommunikasjon

Vi forbereder nå gjenåpning av museets bibliotek og dokumentasjonsarkiv i det nye Nasjonalmuseet. Her vil kunstbiblioteket bli en synlig og åpen møteplass for alle.

I det nye biblioteket vil alt ligge til rette for at du kan fordype deg i dine interesser på egne premisser, om det er forskning, oppgaveskriving, ren nysgjerrighet, eller for å lese mer om utstillingene i Nasjonalmuseet.

Dørene åpner i 2021, men bibliotekets bokbase, samt en rekke elektroniske ressurser og relevante lenker, ligger til enhver tid tilgjengelig på denne siden.

Kontakt oss gjerne på e-post:
biblioteket@nasjonalmuseet.no
historiskarkiv@nasjonalmuseet.no

Vi gleder oss til å ønske velkommen til Nasjonalmuseets nye bibliotek og dokumentasjonsarkiv i 2021!

Flere utgivere har iverksatt ulike tiltak i forbindelse med koronasituasjonen. Mange har midlertidig gitt fri tilgang til sine kataloger for alle. Se listene over elektroniske ressurser og tidsskrifter, som oppdateres fortløpende.