Illustrasjonen er en arbeidsskisse som viser hvordan biblioteket kan bli. Arkitekt: Kleihues + Schuwerk
Illustrasjonen er en arbeidsskisse som viser hvordan biblioteket kan bli. Arkitekt: Kleihues + Schuwerk
Foto: (Utsnitt) Illustrasjon: MIR kommunikasjon

Vi forbereder nå gjenåpning av museets bibliotek og dokumentasjonsarkiv i det nye Nasjonalmuseet. Her vil kunstbiblioteket bli en synlig og åpen møteplass for alle.

I de nye lokalene vil alt ligge til rette for at du kan fordype deg i dine interesser på egne premisser, om det er forskning, oppgaveskriving, ren nysgjerrighet, eller for å lese mer om utstillingene i Nasjonalmuseet.

Dørene åpnes i 2022, men bibliotekets boksamling er søkbar i Oria og arkivets database gjennom Arkivportalen. En rekke elektroniske ressurser og relevante lenker ligger til enhver tid tilgjengelig på denne siden.

For biblioteksspørsmål kontakt oss på:
biblioteket@nasjonalmuseet.no

For arkivspørsmål:
historiskarkiv@nasjonalmuseet.no

Vi gleder oss til å ønske velkommen til Nasjonalmuseets nye bibliotek og dokumentasjonsarkiv i 2022!