Nasjonalmuseets forskningsbibliotek og dokumentasjonsarkiv forvaltar ei omfattande samling kunsthistorisk litteratur og unike arkivalia knytt til norsk kunst, museets kunstsamling og institusjonshistorie. Kunstbiblioteket er åpent for alle, velkommen!

Åpningstider

Dag Åpningstider
Mandag, tirsdag og torsdag 10–18
Onsdag 10–20
Fredag
Norges grunnlovsdag
Lørdag og søndag Stengt

Alle avvik til åpningstidene

 • 17. mai 2024 17. mai 2024

  Stengt: Norges grunnlovsdag

 • 20. mai 2024 20. mai 2024

  Stengt: Andre pinsedag

 • 23. desember 2024 1. januar 2025

  Stengt: Romjul og nyttår

 

Se kart over bibliotekets lokaler

Bibliotekets samling

Bibliotekets samling er knytt til sentrale forskingsområde og arbeidsfelt ved museet. Det inneheld bøker, utstillingskatalogar, kunstnarbøker, tidsskrift, auksjonskatalogar og oppslagsverk innanfor bildekunst, arkitektur, design, kunsthandverk og tilgrensande fagområde. Biblioteket administrerer også det nasjonale Videokunstarkivet. Bibliotekets samlingar må nyttast på staden. 

Museets dokumentasjonsarkiv

Museets dokumentasjonsarkiv inneheld eit omfattande kunstnar- og samlingsarkiv, og arkiva etter dei tidlegare sjølvstendige musea som i dag utgjer Nasjonalmuseet. Samlingane består vidare av ulike foreinings- kunstnar- forskar- og bedriftsarkiv. Arkivet til Nasjonalgalleriet vart innlemma i lista over Norges Dokumentarv 1. desember 2022.

For bibliotekspørsmål, kontakt oss på:
biblioteket@nasjonalmuseet.no  

For arkivspørsmål, kontakt oss på:
dokumentasjonsarkivet@nasjonalmuseet.no

 

Besøksadresse:

Dronning Mauds gate 2, 0250, Oslo

Tlf. nummer: 21 98 21 75

Post

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Postboks 7014 St. Olavs plass
0130 OSLO

Gåver til bibliotek og arkiv

Om gåver til bibliotek og arkiv 

 

Beliggenhet

 • A

  Dronning Mauds gate 2, 0250, Oslo