Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

Vi forbereder nå gjenåpning av museets bibliotek og dokumentasjonsarkiv i det nye Nasjonalmuseet i 2021, før resten av museet åpner i 2022.

Det nye kunstfaglige biblioteket blir et nytt og unikt tilbud i Oslo og Norge. Det skal være et faglig treffpunkt som er åpent for alle, enten man vil fordype seg eller bare stikke innom for å lese et tidsskrift.

Bibliotekets samling er knyttet til sentrale forskningsområder og arbeidsfelt ved museet. Det inneholder bøker, utstillingskataloger, tidsskrifter, auksjonskataloger og oppslagsverk innen billedkunst, arkitektur, design, kunsthåndverk og tilgrensende fagområder.

Museets dokumentasjonsarkiv inneholder et omfattende kunstner- og samlingsarkiv, og en rekke historiske arkiv av stor nasjonal betydning. Samlingene består også av privatarkiv etter ulike forenings-, kunstner-, forsker- og bedriftsarkiv.

Innflyttingen av bøker og arkivmaterialet i det nye museet er nå påbegynt. Følg innflyttingen her.

Vi gleder oss til å ønske velkommen til Nasjonalmuseets nye bibliotek og dokumentasjonsarkiv!