Illustrasjonen er en arbeidsskisse som viser hvordan biblioteket kan bli. Arkitekt: Kleihues + Schuwerk
Illustrasjonen er en arbeidsskisse som viser hvordan biblioteket kan bli. Arkitekt: Kleihues + Schuwerk
Foto: (Utsnitt) Illustrasjon: MIR kommunikasjon

Vi forbereder nå gjenåpning av museets bibliotek og dokumentasjonsarkiv i det nye Nasjonalmuseet i 2022

Bibliotekets boksamling er søkbar i Oria og arkivets database gjennom Arkivportalen

For biblioteksspørsmål kontakt oss på:
biblioteket@nasjonalmuseet.no

For arkivspørsmål:
historiskarkiv@nasjonalmuseet.no

Vi gleder oss til å ønske velkommen til Nasjonalmuseets nye bibliotek og dokumentasjonsarkiv i 2022!