Bibliotekshyller
Foto: Nasjonalmuseet / Ina Wesenberg

Auksjonskataloger er en av de viktigste kildene til identifiseringen av et kunstverk og dets proveniens, altså eierhistorikken til et kunstverk. De er også av stor betydning for å fastslå priser, og for å forstå kunstsmakens og kunstmarkedets historie.

Nasjonalmuseets bibliotek har en stor samling trykte auksjonskataloger fra flere norske, nordiske, europeiske og amerikanske auksjonshus. Noen av de eldste auksjonskatalogene i vår samling er fra begynnelsen av 1800-tallet.

Auksjonskatalogene er katalogisert i bibliotekbasen vår, Oria. De er som hovedregel ikke katalogisert enkeltvis etter auksjon, men ved å søke på auksjonshusets navn kan man se hvilke år vi har kataloger fra. I tillegg har vi et et eget arkiv for auksjoner over privatsamlinger (ofte dødsboauksjoner).

Auksjonskataloger fra norske auksjonshus

Flere auksjonshus går nå over til digitale løsninger for publisering av kataloger og auksjonsresultater. Dette gjelder også for norske auksjonshus. Nasjonalmuseets bibliotek jobber kontinuerlig med å samle inn det som fortsatt blir publisert i trykt format. Av norske auksjonshus samler vi kataloger fra:

Blomqvist Kunsthandel: Biblioteket har fra 1924-inneværende år (ukomplett)

Christiania auksjoner: Biblioteket har fra 1980-2022 (ukomplett)

Gallery Bygdøy Allé – Kunstantikvariat PAMA: Biblioteket har fra 2003-2022 (ukomplett)

Grev Wedels Plass Auksjoner: Biblioteket har fra 1992-2022 (ukomplett)

Eek Auksjonsforretning: Biblioteket har fra 1984- inneværende år (ukomplett)

Trykk på lenkene til hver auksjonshus for å se de digitale katalogene.

Referanseverk og prisindekser

Nasjonalmuseets bibliotek har flere viktige referanseverk og indekser knyttet til salg av kunst:

  • Lugt, Frits. Répertoire des catalogues de ventes publiques : intéressant l'art ou la curiosité... 4 b. (B. 1: 1600–1825, B. 2: 1826–1860, B. 3: 1861–1900, B. 4: 1901–1925). Haye: Nijhoff, 1938-1987.
  • Kunsthusets prisindeks 1985-1988: Skandinavisk kunst solgt ved auksjoner i Norge. Oslo: Kunsthuset – Kunstutsmykning, 1988-1997.
  • Mayer: International auction records: Prints, drawings, watercolors, paintings, sculpture. New York: Archer Fields, 1992-2003.
  • Abonnement på databasen Artprice, the world leader in Art market information.
  • Getty Research Institute har laget en nyttig oversikt over hvordan man forsker på eller finner historiske og nåværende kunstpriser: Appraisals Research Guide (Getty Research Institute)

Digitaliserte auksjonskataloger, gratis tilgjengelig på internett

Danmarks kunstbibliotek har digitalisert og tilgjengeliggjort alle danske auksjonskataloger fra 1719 – 1920: Kunsthistoriske samlinger.

Universität Heidelberg har digitalisert sin samling av auksjonskataloger, og har laget en funksjon hvor man kan lete etter kataloger fra et bestemt år, mellom 1781 og 1987: UB Heidelberg Auktionskataloger. De har også laget en søkeside hvor man kan lete gjennom auksjonshus (sortert etter land og by): Auction Catalogues – digitized. Her finnes det også et fulltekstsøk man kan benytte dersom man ikke vet tid eller sted for auksjonen.

Bibliotheque Nationale de Frances digitale bibliotek, Gallica, har digitalisert franske auksjonskataloger fra 17-, 18- og 1900-tallet: Gallica.

Søketips: Auksjonskataloger heter Catalogue de vente på fransk. Avgrens eventuelt søket med fasettene til venstre

Les mer om proveniensforskning og auksjonskataloger

Getty Research Institute: Collecting & Provenance Research (Getty Research Institute)

National Gallery of Art (Washington DC): Auction Catalogs (nga.gov)

Harvard University Library: Auction Sales & Provenance - History of Art & Architecture - Research Guides at Harvard Library

National Library (London): Course Details for E-Resources - Art Auction Sales, Sales Catalogues and Price Guides (worldcat.org)