Bibliotekets samling inneholder bøker som er flere hundre år gamle.
Bibliotekets samling inneholder bøker som er flere hundre år gamle.
Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

Nasjonalmuseets bibliotek ble opprettet i 2003. Her inngikk boksamlingene fra det tidligere Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Riksutstillinger.

De eldste delene av samlingen kan dateres tilbake til opprettelsen av Nasjonalgalleriets og Kunstindustrimuseets biblioteker – begge opprettet i 1882.

Fra 1904 fungerte Kunstindustrimuseets bibliotek også som bibliotek for Statens håndverks- og kunstindustriskole. En viktig del av grunnstammen i Kunstindustrimuseets bibliotek var gullsmed Oluf Tostrups testamentariske bokgave til museet.

Nasjonalgalleriets bibliotek var fra 1882 til 1924 en del av Kobberstikk- og håndtegningsamlingen. Fra starten i 1880-årene ble det anskaffet utenlandske tidsskrifter, reproduksjonsverker, fotografier og etter hvert kunsthistorisk litteratur. I 1924 ble Nasjonalgalleriets bibliotek utskilt som en egen avdeling.

Fra Museet for samtidskunsts bibliotek kom bøker, kataloger og tidsskrifter som i all hovedsak konsentrert om tiden etter opprettelsen i 1988.  

Henie Onstad kunstsenter overførte i 2011 sin bok- og katalogsamling på mer enn 30 000 bind til Nasjonalmuseet, i tillegg til en rekke sentrale tidsskrifter. Denne samlingen dekker perioden fra 1960 – 80-tallet og fylte derfor mangler i Nasjonalmuseets bibliotek. 

Dokumentasjonsarkivet

Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv ble opprettet i 1978 som et ledd i arbeidet med bokverket «Norsk kunstnerleksikon». I 2009 ble dokumentasjonsarkivet innlemmet som en del av biblioteket.

Dokumentasjonsarkivet består i dag hovedsakelig av det historiske arkivmaterialet etter institusjonene som fra 2003 utgjør Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst: Nasjonalgalleriet (etablert 1837), Kunstindustrimuseet (etablert 1876), Museet for samtidskunst (etablert 1988), Arkitekturmuseet (etablert 1975) og Riksutstillinger (etablert 1996).