Bibliotekets samling inneholder bøker som er flere hundre år gamle.
Bibliotekets samling inneholder bøker som er flere hundre år gamle.
Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen

Biblioteket

Nasjonalmuseets bibliotek ble opprettet i 2003. Her inngikk boksamlingene fra det tidligere Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Riksutstillinger. De eldste delene av samlingen kan dateres tilbake til opprettelsen av Kobberstikk- og håndtegningsamlingen (1877) og Kunstindustrimuseets bibliotek (1882). En av Kunstindustrimuseets stiftere var gullsmed Oluf Tostrup. Hans rike boksamling og plansjeverk ble innlemmet som testamentarisk gave i 1882. Året etter åpnet Kunstindustrimuseets bibliotek for publikum. Fra 1904 fungerte Kunstindustrimuseets bibliotek også som bibliotek for Statens håndverks- og kunstindustriskole.

Nasjonalgalleriets bibliotek var fram til 1924 en del av Kobberstikk- og håndtegningsamlingen. Fra starten ble det anskaffet utenlandske tidsskrifter, reproduksjonsverker, fotografier og etter hvert kunsthistorisk litteratur. I 1882 overtok Nasjonalgalleriet Kobberstikk – og håndtegningsamlingen som et depositum. I 1883 flyttet samlingen inn i Skulpturmuseet og var fra 1908 fullt ut integrert som en del av Nasjonalgalleriet. I 1924 ble biblioteket utskilt som en egen avdeling.

Fra Museet for samtidskunsts bibliotek kom bøker, kataloger og tidsskrifter konsentrert om tiden etter opprettelsen av museet i 1988.  

Henie Onstad kunstsenter overførte i 2011 sin bok- og katalogsamling på mer enn 30 000 bind til Nasjonalmuseet, i tillegg til en rekke sentrale tidsskrifter. Denne samlingen dekker perioden fra 1960 – 80-tallet og fylte derfor mangler i Nasjonalmuseets bibliotek. 

Dokumentasjonsarkivet

Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv ble opprettet i 1978 som et ledd i arbeidet med bokverket «Norsk kunstnerleksikon». Arkivet var videre ment å bli et nasjonalt kompetansesenter over norsk kunst og norske kunstnere. I 2009 ble dokumentasjonsarkivet innlemmet som en del av biblioteket, i det nye Nasjonalmuseet for kunst.

Dokumentasjonsarkivet består i dag av det historiske arkivmaterialet etter institusjonene som fra 2003 utgjør Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst: Nasjonalgalleriet (etablert 1837), Kunstindustrimuseet (etablert 1876), Museet for samtidskunst (etablert 1988), Arkitekturmuseet (etablert 1975) og Riksutstillinger (etablert 1996). I tillegg inneholder samlingen flere privatarkiv, museets eget samlingsarkiv og et kunstnerarkiv.